สุขภาพ-ชีวิต » ราคาวัคซีนโควิด19 คาดว่าเข็มละ600กว่าบาท ต้องฉีดคนละ2เข็ม ต้นปี 64จะเริ่มใช้ได้

ราคาวัคซีนโควิด19 คาดว่าเข็มละ600กว่าบาท ต้องฉีดคนละ2เข็ม ต้นปี 64จะเริ่มใช้ได้

28 กรกฎาคม 2020
192   0

ราคาวัคซีนโควิด19 คาดว่าเข็มละ600กว่าบาท ต้องฉีดคนละ2เข็ม ต้นปี 64จะเริ่มใช้ได้

24 กรกฎาคม 2563 ไทยพีบีเอส รายงานว่า นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระบุถึงการติดตามความคืบหน้าของการผลิตวัคซีน COVID-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลกว่า ผลการทดสอบระยะที่ 1 และ 2 ใน มนุษย์ ให้ผลที่น่าพอใจ โดยเฉพาะวัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ร่วมกับบริษัทแอสตราเซเนคา ประเทศอังกฤษ และวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทแคนไซโน ประเทศจีน ซึ่งพบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีในอาสาสมัคร และไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง..

 

           สำหรับการทดสอบในช่วงที่ 3 นั้น จะทดสอบกับประชากรจำนวนมากเพื่อดูผลป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะได้รับการรับรองให้ใช้งานทั่วไป คาดว่าต้นปี 2564 จะเริ่มมีวัคซีนพร้อมใช้จำนวนหนึ่ง แต่ยังคงมีจำนวนจำกัด หลังจากนั้นจึงจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้มีวัคซีนจำนวนมากเพียงพอ

นพ.สิริฤกษ์ ระบุว่า รูปแบบการใช้นั้น กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบวัคซีนแต่ละแบบ ส่วนใหญ่จะเห็นผลว่ามีระดับภูมิคุ้นกันสูงเพียงพอหลังฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ดังนั้นจึงคาดว่าจะต้องฉีดวัคซีนคนละ 2 ครั้ง ห่างกันหนึ่งเดือน ส่วนเรื่องแนวโน้มของราคานั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ตกลงสั่งซื้อวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทไบออนเทค ประเทศเยอรมนี ร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าหากวัคซีนประสบความสำเร็จโดยระบุราคาของวัคซีนไว้เลย ทั้งนี้ ได้สั่งซื้อวัคซีนจำนวน 100 ล้านเข็ม (สำหรับฉีดในคน 50 ล้านคน) ที่ราคา 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 632,560,000,000 บาท) เท่ากับเข็มละ 20 เหรียญสหรัฐ (ราว 632 บาท)..

สำหรับประเทศไทย มีการดำเนินงานด้านวัคซีนอย่างคู่ขนานกันทั้งสามแนวทาง คือ การพัฒนาวัคซีนในประเทศ และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิควัคซีนที่ผ่านการทดสอบแล้วจากต่างประเทศเพื่อให้ผลิตได้เพียงพอสำหรับคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งการเตรียมจัดหาวัคซีนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ.