เลี้ยงสัตว์ » เชื้อบรูเซลลาหลุดจากโรงงานจีน ระบาดลอยไปตามลม คนติดโรคอี้อกว่า3พัน..

เชื้อบรูเซลลาหลุดจากโรงงานจีน ระบาดลอยไปตามลม คนติดโรคอี้อกว่า3พัน..

22 กันยายน 2020
494   0

เชื้อบรูเซลลาหลุดจากโรงงานจีน ระบาดลอยไปตามลม คนติดโรคอี้อกว่า3พัน..

จีนผวาเชื้อบรูเซลลาระบาด พบโรงงานชีวเภสัชภัณฑ์ในเมืองหลานโจว ใช้ยาฆ่าเชื้อที่หมดอายุ ในการผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อบรูเซลลาสำหรับสัตว์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ทำให้เชื้อบรูเซลลาในห้องแล็บของโรงงานไม่ตาย..

จากนั้นเชื้อได้หลุด ปนเปื้อนในแก๊สที่ออกมาจากโรงงาน และกลายเป็นละอองฝอยที่มีเชื้อปลิวไปตามกระแสลม จนทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 3,245 ราย

ทั้งนี้ โรคบรูเซลโลซิส เป็นโรคที่ติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ทำให้ผู้ติดเชื้อมีไข้เป็นระยะ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เหงื่อออก หนาวสั่น ปวดตามร่างกาย ถือเป็นโรคที่ไม่เป็นที่รู้จักในจีน เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ลดลงตั้งแต่ปี 1980 หลังจากทางการจีนมีวัคซีนป้องกันเชื้อบรูเซลลา..


โรคแท้งติดติดต่อเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่สำคัญในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำพวก โค กระบือ สุกร แพะ ม้า สุนัข เป็นต้น โดยสัตว์ที่ติดโรคจะแท้งลูกในช่วงท้ายของการตั้งท้อง และอัตราการผสมติดในฝูงจะต่ำ ที่สำคัญคือสามารถ “ติดต่อสู่คนได้”

เคยมีการศึกษาพบว่า โคทุกอายุสามารถติดเชื้อนี้ได้ แต่ในโคเพศเมียเต็มวัย แม่โค โคที่ตั้งท้อง และโคเพศผู้ที่โตเต็มวัย สามารถติดเชื้อนี้ได้ง่ายกว่าลูกโค โคส่วนมากจะติดเชื้อ โดยการกินอาหาร น้ำที่มีเชื้อปะปน ซึ่งเชื้อนี้จะออกมากับน้ำปัสสาวะ น้ำนม น้ำคร่ำ ของโคที่เป็นโรค หรืออาจติดเชื้อได้โดยการสัมผัสโดยตรงเชื้อเข้าทางผิวหนัง เยื่อชุ่ม โดยการหายใจ การผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นได้น้อยมาก

โรคนี้เรียกอีกอย่างว่า “ไข้มอลตา” หรือ “ไข้เมดิเตอร์เรเนียน” มักทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ และอ่อนเพลีย ส่วนมากอาการเหล่านี้อาจบรรเทาลง แต่อาการบางอย่างอาจเรื้อรังหรือรักษาไม่หาย เช่น โรคข้ออักเสบ หรืออาการบวมในอวัยวะบางส่วน..

โรคบรูเซลโลซิสพบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนของทวีปยุโรป แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาตะวันออก ประเทศในแถบตะวันออกกลาง อินเดีย เอเซียกลาง เม็กซิโก อเมริกากลาง และใต้ แหล่งโรคและชนิดของเชื้อสาเหตุ แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ แต่มักพบว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยเฉพาะคนงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ และคนงานโรงฆ่าสัตว์ ดังนั้น จึงพบในเพศชายได้บ่อยกว่าเพศหญิง บางครั้งอาจเกิดผู้ป่วยแบบประปราย หรือเป็นการระบาดในกลุ่มผู้ที่บริโภคนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมดิบ ๆ จากโค แพะ และแกะ.

ขอบคุณ https://ch3thailandnews.bectero.com/news/209102
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%..
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%88%E0%B..

>โรคบรูเซลโลซิสในแพะ-วัว-ควาย(โรคแท้งติดต่อ)