สมาร์ทโฟน&ไอที » แนวทางการใช้โปรแกรม Microsoft Word (1)

แนวทางการใช้โปรแกรม Microsoft Word (1)

22 กันยายน 2020
47   0

แนวทางการใช้โปรแกรม Microsoft Word (1)

 

เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word
1.คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar
2.เลือก All Programs -> Microsoft Office
3.เลือก Microsoft Office Word จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

  • Office Button            เป็นปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close ฯลฯ
  • Quick Access Toolbar เป็นแถบเครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้
  • Title bar                   แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่คุณเปิดใช้งานอยู่แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น
  • Status bar                แถบแสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ
  • View bar                   แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆ

ขอบคุณ
https://sites.google.com/site/exwordpointteach2/microsoft-word
https://www.google.com/search?q=Microsoft+Word&newwind..
https://www.ubmthai.com
https://sites.google.com/site/exwordpointteach2/microsoft-word/01
https://slideplayer.in.th/slide/13990014/