เลี้ยงสัตว์ » คลิปทำแร้วล่ามวัว เชือกไม่พันขาวัว เดินหากินหมุนรอบๆหลักได้อย่างอิสระ

คลิปทำแร้วล่ามวัว เชือกไม่พันขาวัว เดินหากินหมุนรอบๆหลักได้อย่างอิสระ

2 ธันวาคม 2020
229   0


คลิปทำแร้วล่ามวัว เชือกไม่พันขาวัว เดินหากินหมุนรอบๆหลักได้อย่างอิสระ

ที่มา – https://108kaset.com/2020/12/02/cow-goat/