เกษตร » การปลูก&เรื่องน่ารู้ของเสาวรส (ตอน1)

การปลูก&เรื่องน่ารู้ของเสาวรส (ตอน1)

26 มกราคม 2021
427   0

การปลูก&เรื่องน่ารู้ของเสาวรส (ตอน1)

การปลูกเสาวรส

เสาวรสหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กระทกรกฝรั่ง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Passion Fruit เป็นไม้ผลที่อยู่ในตระกูล Passifloraceae เสาวรสมี 2 ชนิดคือ..

ผลสีม่วง ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Passifloraedulis

ผลสีเหลือง ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า P. edulis F. flavicarpa