เงินๆงานๆ-อาชีพ » เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน เงินเข้าวันนี้สี่พันบาท เช็กสิทธิรับเงินอย่างไร?

เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน เงินเข้าวันนี้สี่พันบาท เช็กสิทธิรับเงินอย่างไร?

5 มีนาคม 2021
102   0

เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน เงินเข้าวันนี้สี่พันบาท เช็กสิทธิรับเงินอย่างไร?

เราชนะ ประกาศผลแล้ว สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน เงินเข้าวันนี้ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท เพื่อให้ไปใช้สอยในโครงการ ดูที่นี่ จะเช็กสิทธิได้อย่างไร ตรวจสอบสิทธิว่าผ่านหรือไม่ ที่นี่
5 มีนาคม 2564 วันนี้เป็นวันแรก ที่จะมีการจ่ายเงินให้ผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ไปลงทะเบียนตามจุดต่าง ๆ ซึ่งล่าสุด กระทรวงการคลังได้มาให้คำตอบแล้วว่า ท่านจะสามารถเช็กสิทธิได้อย่างไร และใช้จ่ายอย่างไร ..

สามารถเช็กสิทธิได้ 2 วิธี คือ
– ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
– ผ่านเบอร์โทร 0 2111 1122
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

         วิธีการตรวจสอบสิทธิ
– เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
– คลิก “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”
– กรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด
– คลิก ตรวจสอบสถานะ
– หากท่านผ่าน จะปรากฏข้อความ ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และตารางวันที่จะเงินจะเข้า แต่หากท่านไม่ผ่าน จะปรากฏข้อความ ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมระบุเหตุผล .

ขอบคุณhttps://money.kapook.com/view238433
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%..

เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน จะได้เงินงวดแรกวันไหน? – รับเงินยังไง?