รู้ไว้ได้ประโยชน์ » เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานที่กักขัง แตกต่างกันอย่างไร มีกี่แห่งในไทย

เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานที่กักขัง แตกต่างกันอย่างไร มีกี่แห่งในไทย

19 พฤษภาคม 2021
2364   0

เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานที่กักขัง แตกต่างกันอย่างไร มีกี่แห่งในไทย

กรมราชทัณฑ์ มีเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานที่กักขังในสังกัดจำนวน ๑๔๓ แห่ง เพื่อรองรับผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน ๓๑๗,๖๗๒ คน (ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

เรือนจำ

  • เรือนจำกลาง หมายถึง เรือนจำปกติรับคุมขังผู้ต้องขังที่มีคำพิพากษาแล้ว และนักโทษเด็ดขาด ที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ปัจจุบันมีเรือนจำกลาง ๓๔ แห่ง โดยมีเรือนจำกลางที่มีอำนาจคุมขังผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจำคุก ๑๕ ปี ถึงประหารชีวิต จำนวน ๒ แห่ง คือ เรือนจำกลางบางขวางและเรือนจำกลางคลองเปรม
  • เรือนจำพิเศษ เป็นเรือนจำที่รับผู้ต้องขังประเภทเดียวกับเรือนจำส่วนภูมิภาค ซึ่งในพื้นที่นั้นไม่มีเรือนจำส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ เรือนจำพิเศษมีอำนาจคุมขัง ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี (๒ แห่ง) จนถึงจำคุกไม่เกิน ๑๕ ปี (๒๘ แห่ง) ปัจจุบันมีเรือนจำพิเศษ ๓๐ แห่ง
  • เรือนจำจังหวัด เป็นเรือนจำส่วนภูมิภาคที่มีอำนาจคุมขัง ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน ๑๕ ปี แต่มีเรือนจำจังหวัด ๑ แห่ง ที่มีอำนาจคุมขังผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน ๒๕ ปี คือ เรือนจำจังหวัดตรัง ปัจจุบันมีเรือนจำจังหวัด ๔๙ แห่ง
  • เรือนจำอำเภอ เป็นเรือนจำส่วนภูมิภาคที่มีอำนาจคุมขัง ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี จนถึงจำคุกไม่เกิน ๑๕ ปี ปัจจุบันมีเรือนจำอำเภอ ๒๖ แห่ง

ทัณฑสถาน

ทัณฑสถาน เป็นสถานที่ควบคุม กักขังผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดแยกประเภทแล้ว เพื่อประโยชน์ในการควบคุม บำบัดรักษา การอบรมแก้ไข และการฝึกวิชาชีพ เช่น หญิง วัยหนุ่ม บำบัดพิเศษ ปัจจุบันมีจำนวน ๒๕ แห่ง มีทัณฑสถานที่รับผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจนถึงประหารชีวิต จำนวน ๒ แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และทัณฑสถานที่รับผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจนถึงจำคุกตลอดชีวิต จำนวน ๓ แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

สถานกักขัง

สถานกักขัง เป็นสถานที่ที่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องกักขัง ซึ่งถูกกำหนดโทษกักขัง ปัจจุบันมีสถานกักขัง ๕ แห่ง ได้แก่ สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง สถานกักขังกลางจังหวัดตราด สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานกักกัน

  • สถานกักกัน 1 แห่ง คือ สถานกักกันนครปฐม
    ขอบคุณhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E..
    https://www.google.com/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E….