ข่าวเด่น » อบจ.อุดรธานี ทุ่ม100 ล้าน จอง “ซิโนฟาร์ม” #รักประชาชน

อบจ.อุดรธานี ทุ่ม100 ล้าน จอง “ซิโนฟาร์ม” #รักประชาชน

10 มิถุนายน 2021
43   0

 

อบจ.อุดรธานี ทุ่ม100 ล้าน จอง “ซิโนฟาร์ม” #รักประชาชน

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีรัฐบาลเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วว่า..

ทางอบจ.อุดรธานี ทำหนังสือแจ้งความจำนงไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว เพื่อของจองซื้อวัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 งวด งวดละ 50 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดไว้ทุกประการ พร้อมกันนั้นได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าได้วัคซีนมาแล้วก็ต้องผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีด้วย เพื่อกระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน

โดยการจัดหาวัคซีนของทางอบจ.อุดรธานีในครั้งนี้ จะนำมาฉีดฟรีให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงหน่วยงานรัฐ เช่นอาจจะเป็นกลุ่มคนยากจน ไม่มีมือถือ ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางรัฐ ทั้งนี้คาดว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้ววัคซีน“ซิโนฟาร์ม” จะตกเข็มละ 1,000 บาท งบ 100 ล้าน จะได้ 1 แสนโดส ฉีดได้ 5 หมื่นคน.

วัคซีนซิโนแวค vs ซิโนฟาร์ม เหมือนและต่างกันอย่างไร?