เกษตร » รากเน่า โคนเน่า ในต้นไม้ “ปลูกไผ่” ดินจากใบไผ่ช่วยได้

รากเน่า โคนเน่า ในต้นไม้ “ปลูกไผ่” ดินจากใบไผ่ช่วยได้

4 กรกฎาคม 2021
690   0

รากเน่า โคนเน่า ในต้นไม้ “ปลูกไผ่” ดินจากใบไผ่ช่วยได้

เรามักจะพบเห็นปัญหารากเน่า โคนเน่า ได้บ่อยใน สวนยางพารา สวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนทุเรียน เน่าต้นไหนสร้างความเสียหายต้นนั้น และหากไม่ได้รับการแก้ไขการเกิดปัญหาก็จะขยายวงออกไปเรื่อยๆ..

สาเหตุหลักของการเกิดโรค เกิดจากเชื้อรา “ไฟทอปธอรา ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดเลวที่มักพบอยู่ในบริเวณร้อนชื้น ดินแฉะ ดินที่มีความเป็นกรด

โดยปกติไม่ว่าสวนยาง หรือ สวนผลไม้ที่เป็นโรคนี้ เจ้าของสวนก็มักจะใช้วิธีการขยายเชื้อ “ไตรโคเดอร์มา” แล้วนำมารดบริเวณโคนต้น บ้างก็ผสมมากับมูลสัตว์ที่จะนำมาใส่ให้กับพืชผลต่างๆ แต่ก็ได้ผลน้อย และ ต้องทำสม่ำเสมอ..

△ไตรโคเดอร์มา

เจ้าของสวนหลายแปลงจึงหันไปพึ่งพาสารเคมี ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ไม่ควรอย่างมาก เพราะเป็นการทำลายระบบนิเวศน์ ทำลายสุขภาพตัวเอง และ ทำลายผู้บริโภคทางอ้อม

การแก้ไขง่ายๆอีกวิธี ด้วยธรรมชาติบำบัด โดยการปลูกไผ่แซมในพื้นที่ที่เกิดปัญหา

การปลูกไผ่นอกจากสร้างรายได้ ไผ่ยังเป็นที่อยู่ของเชื้อไตรโคเดอร์มา การปลูกไผ่จึงเปรียบเสมือน การสร้างบ้านให้กับไตรโคเดอร์มา

ขอบคุณhttps://www.yangpalm.com/2017/09/blog-post_6..
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=AL..

 

มีจริง!!“ทุเรียนไร้หนาม”.. ประเทศฟิลิปปินส์ +1