เกษตร » รู้จักกับ”วาสนา” ไม้มงคล ทำรายได้ยามว่าง

รู้จักกับ”วาสนา” ไม้มงคล ทำรายได้ยามว่าง

16 กรกฎาคม 2021
433   0

รู้จักกับ”วาสนา” ไม้มงคล ทำรายได้ยามว่าง

 

1) วาสนาที่พบเห็นปลูกกันอยู่ทั่วๆ
ไปยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
ต้นที่เขียวหมดทั้งใบอ่อนและใบแก่
เดิมเค้าเรียกว่า วาสนามังกรหยก
กับต้นที่ใบอ่อนจะมีแถบสีเหลือง
พาดอยู่ตามความยาวของใบ
แต่พอใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทั้งหมด
เค้าเรียก วาสนาอธิษฐาน

2) วาสนาที่มีแถบสีเหลืองอยู่ริมใบทั้งสองด้าน
และแถบสีเหลืองนี้จะคงอยู่ตลอดไป
ยังแยกออกเป็น 2 ชนิดอีกเช่นกันคือ
ต้นที่ใบแข็งสั้นใบไม่ย้อยลงมาริมใบเป็นริ้ว
เค้าเรียก วาสนาสะพายทอง
กับต้นที่ใบยาวห้อยย้อยริมใบเป็นริ้วคือ วาสนามังกรทอง

ปัจจุบันมีออกมาใหม่ คือต้นด่างริมใบ
แต่เป็นแถบสีขาว ซึ่งก็มีทั้งใบสั้น และใบยาวอีกเช่นกัน

3) วาสนาด่าง แถบที่ด่างเป็นสีเหลืองแบบข้อ 2
แต่แถบจะไม่คงที่คือ แถบเล็กบ้างใหญ่บ้าง
อยู่ริมใบบ้างกลางใบบ้าง
ปัจจุบันมีด่างตัวใหม่
คือมีสีเหลืองทองตลอดทั้งใบ
และสีจะจางลงเมื่อใบเริ่มแก่แต่ไม่ได้หายไปเลย

4) มีวาสนาที่มีขนาดต้นและใบเล็กกว่าข้อ 1-3
และมีแถบด่างอยู่ริมใบทั้งสองด้าน มี 2 ชนิดคือ
ถ้าริมด่างเป็นสีเหลืองเดิมชื่อ วาสนาประกายทอง
ปัจจุบันมักเรียกเป็น วาสนาราชินีสีทอง
กับต้นที่ริมใบด่างเป็นสีขาวเดิมชื่อ วาสนาประกายเงิน
ปัจจุบันมักเรียกเป็น วาสนาราชินีสีเงิน


5) วาสนาราชินี (Queen of dracaenas)

ต้นที่แท้จริงนั้นปัจจุบันแทบหาไม่ได้แล้ว
ใบมีลายขาวเป็นแถบ
แต่เป็นแถบพาดตามขวาง

ที่มา https://108kaset.com/2021/07/16/vasana-good-luck/

ชวนปลูกมอนสเตอร่า..ราชินีเเห่งใบไม้ บางชนิดต้นละล้าน