เกษตร » ชาวนาบ้านนอกญี่ปุ่นเกี่ยวข้าวกันยังไงขายได้เท่าไหร่? อยากรู้ตามมา!

ชาวนาบ้านนอกญี่ปุ่นเกี่ยวข้าวกันยังไงขายได้เท่าไหร่? อยากรู้ตามมา!

3 ตุลาคม 2021
692   0

ชาวนาบ้านนอกญี่ปุ่นเกี่ยวข้าวกันยังไงขายได้เท่าไหร่? อยากรู้ตามมา!

ญี่ปุ่นจะไม่นิยมปลูกข้าวกันบริเวณหัวมุมนา  เพราะรถเกี่ยวได้ยาก

ชาวนาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะมีรถเกี่ยวข้าวเป็นของตนเอง ไม่ได้เช่า

YANMAR คือยี่ห้อรถเกี่ยวข้าวที่ใช้กันมากในญี่ปุ่น เพราะคนญี่ปุ่นจะชาตินิยมสูง ใช้แต่ของที่ผลิตในประเทศเท่านั้น

ขายข้าวเปลีอกกระสอบละ30กก.ได้ราคา 2,900บาท หรือเกวียนละ 145,000 บาท

(ข้าว 1 เกวียน = 100 ถัง (ข้าวเปลือก) 1 ถัง = 15 กก. (ข้าวสาร) ดังนั้น 1 เกวียน เท่ากับ 1,500 กก.)
ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเป็นอาชีพเสริม

เมื่อลำไยแตกช่อที่ถิ่นใต้…อ.ปากพนัง.. +1