ยูทูป » เพลงล้านนาประยุกต์ ชุดม่วนใจ 2020 – โดย สะล้อ ๒๐๐๑

เพลงล้านนาประยุกต์ ชุดม่วนใจ 2020 – โดย สะล้อ ๒๐๐๑

4 ตุลาคม 2021
132   0

วงนี้ล้วนมีความหลังเก่าแก่ที่ดีๆให้กัน กับผู้เขียน .. คิดถึง ” บุญส่ง” ครับ

จาก ช่างเล็ก สันติธรรม

สิ้นแล้ว”บุญศรี รัตนัง”ศิลปินแห่งชาติ พ่อครูดนตรีพื้นบ้านล้านนา สิริอายุ 68 ปี