ยูทูป » รถจีโน่ใช้ฉีดน้ำสลายเหตุชุมนุม 5 คัน เผยค่าซ่อม 47 ล้านบาท

รถจีโน่ใช้ฉีดน้ำสลายเหตุชุมนุม 5 คัน เผยค่าซ่อม 47 ล้านบาท

6 ตุลาคม 2021
150   0

รถจีโน่ใช้ฉีดน้ำสลายเหตุชุมนุม 5 คัน เผยค่าซ่อม 47 ล้านบาท

เปิดราคาซ่อมรถจีโน่ 5 คัน 47 ล้าน หลังเสียหายจากเหตุชุมนุม บช.น. ประกาศ เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด ชนะการคัดเลือก

5 ตุลาคม 2564 แนวหน้า รายงานว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้ออกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชน หรือรถจีโน่ ที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         โดยระบุว่า ตามที่ บช.น. ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นขอเสนอราคา รายการจ้างซ่อมแซมรถจีโน่ที่ชำรุดเสียหายนั้น บช.น. ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ราชการกำหนด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

         ลงนามโดย พล.ต.ต. โชคชัย เหลืองอ่อน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล.