เกษตร » เกณฑ์ปริมาณฝนตก มีกี่ระดับ? มีวิธีวัดอย่างไร?

เกณฑ์ปริมาณฝนตก มีกี่ระดับ? มีวิธีวัดอย่างไร?

1 พฤศจิกายน 2021
1668   0

เกณฑ์ปริมาณฝนตก มีกี่ระดับ? มีวิธีวัดอย่างไร?

ทั้งหมดกำหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี้..

1. ฝนเล็กน้อย(Light Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร
2. ฝนปานกลาง(Moderate Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร
3. ฝนหนัก(Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร
4. ฝนหนักมาก(Very Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป.

ขอบคุณ https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=29
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0..

เฟซบุ๊กเริ่มให้ฟีเจอร์รายงานสภาพอากาศแล้ว