เกณฑ์ปริมาณฝนตก มีกี่ระดับ? มีวิธีวัดอย่างไร?

เกณฑ์ปริมาณฝนตก มีกี่ระดับ? มีวิธีวัดอย่างไร? ทั้งหมดกำ … อ่านเพิ่มเติม เกณฑ์ปริมาณฝนตก มีกี่ระดับ? มีวิธีวัดอย่างไร?