เงินๆงานๆ-อาชีพ » วิธีลงทะเบียนซื้อ-จองลอตเตอรี่ หลังกองสลาก รับสมัครคนขาย 2 แสนราย ในปี65

วิธีลงทะเบียนซื้อ-จองลอตเตอรี่ หลังกองสลาก รับสมัครคนขาย 2 แสนราย ในปี65

25 ธันวาคม 2021
307   0

วิธีลงทะเบียนซื้อ-จองลอตเตอรี่ หลังกองสลาก รับสมัครคนขาย 2 แสนราย ในปี65

23 ธันวาคม 2564 รัฐบาลไทย รายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงต่อสื่อมวลชนถึงมาตรการในการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยมีแนวทางดังนี้..

1. การขยายจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80”

              2. การเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 ราย
              3. การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์

สำหรับการเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น จะเปิดให้สมัครผ่านเว็บไซต์ หลังจากนั้น จะนำข้อมูลผู้สมัครมาคัดกรองคุณสมบัติ จากนั้นถ้ามีผู้สมัครเกินจำนวนจะใช้วิธีเรียงลำดับแบบสุ่มหรือ Random sort ทั้งส่วนกลางและรายจังหวัด คาดว่าจะสามารถได้รายชื่อผู้ลงทะเบียน และเริ่มทำรายการได้ตั้งแต่สลากงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


รายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกการเปิดลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก รายละเอียดมีดังนี้..

1. ประกาศเปิดรับสมัครและยกเลิกผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายเดิมทั้งหมดในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

2. เปิดรับสมัครผ่านช่องทาง www.glo.or.th วันที่ 1-31 มกราคม 2565 (31 วัน)

3. คัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (59 วัน) หากไม่ผ่านจะไม่นำเข้าสู่กระบวนการจิจารณา หากผ่านจำดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4

             4. แยกข้อมูลตามรายจังหวัดเพื่อกำหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัดตามกรอบจำนวน 200,000 ราย วันที่ 1-10 มีนาคม 2565 (15 วัน)
             5. แรนดอมคัดเลือกแต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก, ผู้ทรงคุณวุฒิ, บุคคลภายนอก และสื่อมวลชน วันที่ 11-20 มีนาคม 2565 (10 วัน)
             6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ไปยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด วันที่ 21-31 มีนาคม 2565 (11 วัน)
             – ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไปยืนยันตัวตนที่ บมจ. กรุงไทย วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 (91 วัน)
             – หากไม่ไปยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ
             7. เริ่มทำรายการซื้อ-จองสลากได้ตั้งแต่งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
              ***บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มีอายุ 2 ปี ตั้งแต่การทำรายการงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 – 16 เมษายน 2567