เงินๆงานๆ-อาชีพ » “คนละครึ่งเฟส 4” ลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ เริ่ม 1 ก.พ. 65 คนเก่าแค่กดยืนยัน

“คนละครึ่งเฟส 4” ลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ เริ่ม 1 ก.พ. 65 คนเก่าแค่กดยืนยัน

25 มกราคม 2022
152   0

“คนละครึ่งเฟส 4” ลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ เริ่ม 1 ก.พ. 65 คนเก่าแค่กดยืนยัน 

“คนละครึ่งเฟส 4” คนที่ยังเคยร่วมโครงการฯ เตรียมตัวลงทะเบียน 10 ก.พ.นี้ อีก 1 ล้านสิทธิ์ เช็กเลยลงทะเบียนทางไหนบ้าง

24 มกราคม 2565 หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือ คนละครึ่ง เฟส 4 ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565 จำนวน 29 ล้านสิทธิ์

โดยสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน

ลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่งเฟส 4”

1. ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปในข้อ 2

ทั้งนี้ หากยืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

2. ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ โดยสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
  • กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

  3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

  ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว.


  ขอบคุณ-https://www.thairath.co.th/business/economics/2295770

  คริปโตเคอเรนซี(Cryptocurrency),บิทคอยน์,อัลท์คอยน์ คืออะไร?