เตือนภัย » เปิดขั้นตอน ยื่นฟ้องซื้อขายออนไลน์เมื่อได้สินค้าไม่ตรงปก ฟ้องศาลได้ตลอด 24 ชม.ไม่จำกัดวงเงิน

เปิดขั้นตอน ยื่นฟ้องซื้อขายออนไลน์เมื่อได้สินค้าไม่ตรงปก ฟ้องศาลได้ตลอด 24 ชม.ไม่จำกัดวงเงิน

2 กุมภาพันธ์ 2022
924   0

เปิดขั้นตอน ยื่นฟ้องซื้อขายออนไลน์เมื่อได้สินค้าไม่ตรงปก ฟ้องศาลได้ตลอด 24 ชม.ไม่จำกัดวงเงิน

ใครเคยซื้อของออนไลน์แล้ว #ได้ของไม่ตรงปก #ไม่ได้ของ #ของเสียหาย
ยื่นฟ้องได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ e-Filing

– ไม่มีค่าใช้จ่าย
– ทำได้ด้วยตัวเอง
– ไม่ต้องเดินทางไปศาล


ซื้อของออนไลน์ ได้ของตรงปก ได้ของไม่ครบ
ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เนื่องจาก “ศาลยุติธรรม” เปิดให้ยื่นฟ้อง
กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงปก คุณสมบัติ-ประสิทธิภาพสินค้าไม่ตรงที่แจ้ง
สามารถยื่นฟ้องได้ทันที ที่เเผนกคดีซื้อขายออนไลน์
ในศาลแพ่ง เริ่ม 27 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป


ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
จากการซื้อขายสินค้าบริการทางออนไลน์
สามารถเข้าถึงศาล นักช้อปออนไลน์สามารถ

ใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้อย่างสะดวก
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ e-Filing
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย สามารถยื่นฟ้องได้ ตั้งแต่ 27 ม.ค.เป็นต้นไป

ขั้นตอนฟ้องศาล กรณีได้สินค้าไม่ตรงปก

    เข้าไปที่เว็บไซต์ https://efiling3.coj.go.th หรือที่เว็บไซต์ของศาลแพ่ง
    เลือกประเภทผู้ใช้งาน สำหรับประชาชน
    ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานในระบบ (สำหรับผู้ใช้งานใหม่)
    หลังจากลงทะเบียนแล้ว กด “เข้าสู่ระบบ”
    เลือกเมนู “คดีซื้อขายออนไลน์”
แล้วระบุข้อมูลประกอบการทำคำฟ้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล,
หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อผู้ข

าย,
แพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำธุรกรรม
และมูลเหตุที่เรียกร้อง เป็นต้น
    เมื่อระบุครบถ้วนแล้ว ให้กด “ยืนยันข้อมูล”
    จากนั้นศาลจะตรวจสอบข้อมูล
และคำฟ้องที่ยื่นผ่านระบบ และเจ้าพนักงานคดี
จะแจ้งวันนัดพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบผ่านทางระบบ efiling

ขั้นตอนการดำเนินคดี

กรณีที่คู่ความ สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์
ระบบจะให้คู่ความเลือกนัดหมายออนไลน์
เพื่อนัดวันพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานโจทก์
โดยจำเลยมีสิทธิ ยื่นคำให้การผ่านระบบออนไลน์
จากนั้นหากเจรจรและไกล่เกลี่ยสำเร็จ
จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความออนไลน์
พร้อมกับลงลายมือชื่อ ในรูปแบบ e-Signature ผ่านระบบของศาล
และเมื่อศาลพิพากษาตามยอม หรือถอนฟ้อง
เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการ

กรณีไกล่เกลี่ยออนไลน์ไม่สำเร็จ
ศาลจะดำเนินการสืบพยาน
และพิพากษาคดีในรูปแบบออนไลน์
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.

จากกรณี ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาซื้อของออนไลน์ ทำให้เกิดข้อพิพาทตามมาเป็นจำนวนมาก เช่น สั่งซื้อแล้วพบสินค้าชำรุด ได้รับของไม่ตรงปก ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา สั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้า ถูกหลอกลวง เป็นต้น

  ล่าสุดวันนี้ ที่ศาลแพ่ง น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานพิธีเปิด “แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง” อย่างเป็นทางการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยขั้นตอนการยื่นฟ้อง คดีซื้อขายออนไลน์ “แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง” ดำเนินการได้ ดังนี้ ขั้นแรก เข้าไปที่เว็บไซต์ https://efiling3.coj.go.th/eFiling หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของศาลแพ่ง..

เริ่มสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โดยเลือกประเภทผู้ใช้งานสำหรับประชาชน ลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ (สำหรับผู้ใช้งานใหม่) จากนั้น หลังจากลงทะเบียนแล้ว ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบยืนยันเงื่อนไขการใช้งาน และเลือกเมนู คดีซื้อขายออนไลน์ พร้อมกรอกรายละเอียดคำฟ้อง ประกอบด้วยข้อมูลโจทก์ จำเลย ข้อมูลคำฟ้อง พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานการซื้อขายสินค้านั้น ๆ มูลเหตุที่เรียกร้อง ข้อมูลความเสียหาย ราคา และสามารถระบุพยานได้ เป็นต้น เมื่อผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายกรอกรายละเอียดและยื่นคำฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบส่งจะคำฟ้องไปถึงเจ้าพนักงานคดีในศาลแพ่งเพื่อทำการตรวจสอบว่า การฟ้อง ข้อเท็จจริงนั้นครบถ้วนหรือไม่..

หากคำฟ้องตรงตามเงื่อนไขการพิจารณาคดีซื้อขายออนไลน์และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานคดีจะเสนอคำฟ้องเพื่อให้ศาลรับคำฟ้อง และส่งหมายเรียกแก่จำเลยทางอีเมล เมื่ออีเมลถูกส่งไปยังกล่องข้อความ (Inbox) ของอีเมลจำเลยแล้ว จะถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียก หรือส่งไปยังทาง SMS หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ เมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้ว ศาลจะดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

วันพิจารณาคดี การสืบพยาน และการไกล่เกลี่ยจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ส่วนกรณีไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จจำเลยมีสิทธิยื่นคำให้การผ่านระบบออนไลน์และดำเนินการต่อสู้คดีในลำดับต่อไป โดยคดีซื้อขายออนไลน์ จะสามารถยื่นฟ้องคดีได้ 24 ชั่วโมง เรียกว่ายื่นฟ้องได้ทุกวัน ตลอดเวลา ซึ่งคดีจะต้องเป็นการยื่นฟ้องรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

ขณะที่การฟ้องคดีทางออนไลน์หากฟ้องหลังเวลา 16.30 น. หรือในวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะนับวันทำการถัดไปให้ถือเป็นวันฟ้อง ตรงนี้แม้ดูเหมือนจะเป็นข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ระบบออนไลน์นั้นก็ช่วยอำนวยความสะดวกที่ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางมาศาลให้ทันเวลาทำการ โดยการยื่นฟ้องสามารถทำที่ไหนก็ได้ ..

ขั้นตอนการยื่นฟ้องของแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งใช้ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในทุกขั้นตอน มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ไม่ต้องเดินทางมาศาลไม่ต้องนำกระดาษมายื่นฟ้องศาลเหมือนคดีปกติได้ อีกทั้งผู้เสียหายสามารถติดตามความคืบหน้าได้ใน 12 ชั่วโมง นับแต่ยื่นเรื่องเข้ามา ซึ่งถือว่ารวดเร็วมากในการพิจารณาคดีขณะนี้

คดีซื้อขายออนไลน์หลายคนกังวลเรื่องทุนทรัพย์น้อยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องหรือไม่ ทั้งนี้คดีทั่วไปที่โจทก์ยื่นฟ้องก็ไม่เคยมีศาลไหนมีคำสั่งห้ามมาฟ้อง ดังนั้นจะซื้อสินค้าราคาหลักสิบ หรือหลักร้อย ผู้บริโภคสามารถฟ้องได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวโจทก์เองที่จะตัดสินใจจะมาฟ้องหรือไม่ ศาลจะไม่จำกัดว่าเป็นสินค้าชนิดใด และราคาเท่าไร มีเงื่อนไขแต่เพียงว่าสินค้าที่ซื้อขายนั้นจะต้องเป็นช่องทางออนไลน์แค่นั้น

การฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหากต้องการยื่นฟ้อง ควรพยายามให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ขายและธุรกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีและการบังคับ ดังนั้นเมื่อสั่งซื้อสินค้าอย่าลืมรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ขาย หลักฐานการสั่งซื้อสินค้า และหลักฐานการชำระเงินจากผู้ขาย รวมถึงหลักฐานเช่นวิดีโอที่ถ่ายขณะเปิดกล่อง.

ขอบคุณ คุณ eskimo_bkk-LSV team♥   https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php/topic,100373.0.html
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E…

รวม สินค้าขายของออนไลน์ ส่งมาไม่ตรงปก (อัพเดท1/10/2021)