สุขภาพ-ชีวิต » วิธีเช็กว่าคุณอยู่ในภาวะลองโควิด(Long Covid)หรือไม่?

วิธีเช็กว่าคุณอยู่ในภาวะลองโควิด(Long Covid)หรือไม่?

13 เมษายน 2022
227   0

วิธีเช็กว่าคุณอยู่ในภาวะลองโควิด(Long Covid)หรือไม่?

Long COVID (ลองโควิด) คืออาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือเป็นอาการเดิมต่อเนื่องหลังการติดเชื้อ “โควิด-19” ซึ่งผู้ป่วยบางรายแม้จะหายจากโควิดแล้ว แต่จะยังคงมีอาการเหล่านี้ตั้งแต่ 3 เดือนนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และมีอาการอยู่นานอย่างน้อย 2 เดือน..

โดยข้อมูลจากการสำรวจผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 ของกรมการแพทย์ พบว่าอาการ Long COVID ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันออกไป โดยพบผลกระทบสุขภาพระยะยาวหลังป่วยโควิดได้กับหลายระบบของร่างกาย..

1. ระบบประสาท 27.33% มีอาการอ่อนเแรงเฉพาะที่เฉียบพลัน,ปวดศีรษะ, มึนศีรษะ, หลงลืม, กล้ามเนื้อลีบ

2. ระบบทางจิตใจ 32.1% พบอาการนอนไม่หลับ, วิตกกังวล, ซึมเศร้า

3. ระบบผิวหนัง 22.8% ผมร่วง, ผื่นแพ้

4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 22.86% เจ็บหน้าอก, ใจสั่น

5. ระบบทางเดินหายใจ 44.38% หอบเหนื่อย, ไอเรื้อรัง

6. ระบบทั่วไป 23.41% มีอาการอ่อนเพลีย, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปวดตามข้อ

ทั้งนี้ อาการผิดปกติส่วนใหญ่หายได้เอง หากผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน ควรพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่เคยรักษาโควิด-19

ที่มา https://covidthai.com/2022/04/13/long-covid-2

ฉีดวัคซีนโควิด แล้วโรคประจำตัวกำเริบ พบโรคใหม่ที่ไม่เคยเป็น? ..ป้องกันอย่างไร?