เกษตร » ภบท.5, ส.ป.ก. ,ส.ป.ก.4-01 ,ส.ท.ก. ,ส.ค. 1 ,น.ส.3 ,น.ส.3 ข. ,น.ส.4 คืออะไร ที่นี่มีคำตอบสรุปสั้นๆ

ภบท.5, ส.ป.ก. ,ส.ป.ก.4-01 ,ส.ท.ก. ,ส.ค. 1 ,น.ส.3 ,น.ส.3 ข. ,น.ส.4 คืออะไร ที่นี่มีคำตอบสรุปสั้นๆ

9 กรกฎาคม 2022
397   0

ภบท.5, ส.ป.ก. ,ส.ป.ก.4-01 ,ส.ท.ก. ,ส.ค. 1 ,น.ส.3 ,น.ส.3 ข. ,น.ส.4 คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบสรุปสั้นๆ

ภบท.5 >คือหลักฐานการเสียภาษี บอกแต่เพียงชื่อที่ปรากฎอยู่ว่าเป็นผู้ที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น ไม่ได้แสดงหลักฐานการครอบครอง

ส.ป.ก. >ที่ดินที่ส.ป.ก.ได้มาจะจัดให้ใช้ประกอบเกษตรกรรมได้ไม่เกิน 50 ไร่โดยคิดรวมทั้งบุคคลในครอบครัวคือคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย แต่ถ้าประสงค์จะใช้ที่ดินเลี้ยงสัตว์ใหญ่(โค กระบือ ม้า) ส.ป.ก.จะจัดให้ได้ไม่เกิน 100 ไร่ โดยต้องแสดงได้ว่ามีความสามารถและปัจจัยที่จะทำได้พร้อมคำรับรองจากกรมปศุสัตว์ โดยไปยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานที่ส.ป.ก.จังหวัด ถ้าต่อมาเกิดเบี้ยวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ว่า ส.ป.ก.จะเพิกถอนการอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรเพื่อนำไปจัดให้กับเกษตรกรอื่นต่อไป

ส.ป.ก.4-01 >คือ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ส.ท.ก. >คือหนังสืออนุญาตให้ทำกินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว ออกโดยกรมป่าไม้

ส.ค. 1 >แบบแจ้งการครองครองที่ดิน..คือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน เป็นหลักฐานว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่(แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.1อีกแล้ว)ส.ค.1 ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้ เพียงเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้น

น.ส.3 >เป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ออกโดยกรมที่ดิน แบ่งออกเป็น..

น.ส.3 และ น.ส.3 ข. (ครุฑดำ) > คือ “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จำง่าย ๆก็ได้ว่า 2 อันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่แน่ชัด จะซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน

น.ส.3 ก. (ครุฑเขียว) > คือ “หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ” ประเภท น.ส.3 ก. ย้ำว่า น.ส.3 ก. ซึ่งออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นหลักแหล่ง คุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนด ซื้อขาย จำนองธนาคารได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

น.ส.4 (ครุฑแดง) > คือ โฉนดที่ดิน (น.ส.4) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด สามารถซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีครอบครองกันเกือบทั้งหมดก็เป็นครุฑแดงตัวนี้ โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในตัวเมือง
ส่วนโฉนดหลังแดงจะเป็นเอกสาร น.ส.4 ซึ่งจะระบุด้านหลังโฉนดว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี.

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก  (อ่าน 69,558 ครั้ง)

แบบฟอร์มขอรับสิทธิบริการของกรมพัฒนาที่ดิน ขุดสระเก็บน้ำให้ฟรี!!