เที่ยวนครศรีฯ Bota Sky Tower ชมวิวยอดเขาหลวงบนสะพานแขวนเหนือยอดไม้ สูงเท่าตึก 8 ชั้น

เที่ยวนครศรีฯ Bota Sky Tower ชมวิวยอดเขาหลวงบนสะพานแขวน … อ่านเพิ่มเติม เที่ยวนครศรีฯ Bota Sky Tower ชมวิวยอดเขาหลวงบนสะพานแขวนเหนือยอดไม้ สูงเท่าตึก 8 ชั้น