เงินๆงานๆ-อาชีพ » “คนละครึ่ง เฟส 5”เริ่มจ่ายจริง1ก.ย.65 หากไม่ใช้สิทธิภายใน14 กย.65 เวลา 22.59 น. จะถูกตัดสิทธิ

“คนละครึ่ง เฟส 5”เริ่มจ่ายจริง1ก.ย.65 หากไม่ใช้สิทธิภายใน14 กย.65 เวลา 22.59 น. จะถูกตัดสิทธิ

1 กันยายน 2022
405   0

“คนละครึ่ง เฟส 5”เริ่มจ่ายจริง1ก.ย.65 หากไม่ใช้สิทธิภายใน14 กย.65 เวลา 22.59 น. จะถูกตัดสิทธิ

คนละครึ่ง เฟส 5 เริ่มใช้จ่าย 1 ก.ย. 65 พบยังไม่ยืนยันสิทธิอีก 7.97 ล้านราย จี้ เร่งกดยืนยันผ่านแอปฯเป๋าตัง ขณะที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว 401,962 ร้านค้า

1 comment

After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.