ยูทูป » ฟังเทศนาธรรม จาก พระอาจารย์คม อภิวโร (กาลเวลาและมายากล).

ฟังเทศนาธรรม จาก พระอาจารย์คม อภิวโร (กาลเวลาและมายากล).

7 พฤษภาคม 2023
295   0

ฟังเทศนาธรรม จาก พระอาจารย์คม อภิวโร (กาลเวลาและมายากล)

“กาลเวลาและมายากล” โดย พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี อบรมจิตตภาวนาต้อนรับปีใหม่ วันเสาร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.. กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่านครับ

วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น ตอนฝึกเดินจงกรม,นั่ง-นอนทำสมาธิ โดยหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน.