อิเล็กทรอนิกส์ » วิศวะ มข.วิเคราะห์ “ติดโซลาร์เซลล์ลดค่าไฟ” คุ้มจริงไหม?.

วิศวะ มข.วิเคราะห์ “ติดโซลาร์เซลล์ลดค่าไฟ” คุ้มจริงไหม?.

9 พฤษภาคม 2023
568   0

ขอขอบคุณผู้แนะนำต้นเรื่อง คุณ eskimo_bkk-LSV team♥ แห่ง www.ubmthai.com

วิศวะ มข.วิเคราะห์ “ติดโซลาร์เซลล์ลดค่าไฟ” คุ้มจริงไหม?

เป็นข่าวสร้างความสนใจให้สังคมในช่วงฤดูร้อน
เมื่อหนุ่มแชร์ประสบการณ์ค่าไฟฟ้าลดลง
หลังที่บ้านติดตั้งโซลาร์เซลล์
ทำให้ค่าไฟฟ้าจากเดือนละ 4,000 – 5,000 บาท
ลดลงเหลือเพียง 71 บาท จนหลายคนเริ่มมีความคิดอยากติดตั้งบ้าง
แต่การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟนั้น
จะคุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องเสียไปหรือไม่?

รศ.ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในบ้าน
ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ว่า ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้แน่นอน
อย่างไรก็ตาม ก่อนจะลดค่าไฟฟ้าได้นั้น
ยังมีสิ่งที่ประชาชนต้องคำนึงถึง คือ
ต้นทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์
โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 1 กิโลวัตต์
มีต้นทุน 30,000 – 50,000 บาท (2566)
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแผงและ inverter
ซึ่งตามระเบียบการไฟฟ้า ระบุว่า…

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส
จะติดตั้งได้ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์
ส่วนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส
จะติดตั้งได้ไม่เกิน 5 กิโลวัตต์

“หากติดตั้งขนาด 5 กิโลวัตต์
สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย
แล้วใช้ไฟตอนกลางวันตลอด
ในวันที่แดดออกปกติ ก็จะลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 80-120 บาท ต่อวัน
หรือหากเดือนนั้นๆ เป็นเดือนที่แดดออกดี
ก็จะสามารถลดได้ถึง 2,400 – 3,600 บาทต่อเดือน”

รศ.ดร.รองฤทธิ์ ระบุอีกว่า หากถามเรื่องระยะเวลาความคุ้มทุนนั้น
ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
หากใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันมากเป็นประจำจะช่วยคืนทุนได้ไว
แต่หากใช้ไฟฟ้าเฉพาะช่วงกลางคืนเป็นประจำจะคืนทุนช้า
เนื่องจากการขายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์แก่การไฟฟ้า
เราจะขายได้ในอัตราอยู่ที่ 2.2 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ซึ่งยังน้อยเมื่อเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้า
ซึ่งโดยเฉลี่ยความคุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 4-8 ปี

ทั้งนี้ สำหรับการติดตั้ง โซลาร์เซลล์บนหลังคานั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ..

1.แบบออนกริด (On Grid) คือ การใช้โซลาร์เซลล์จ่ายไฟฟ้า
ควบคู่กับการรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
โดยทั่วไปจะไม่มีการติดตั้งแบตเตอรี่
———————————————————————-

2.แบบออฟกริด (Off Grid) คือ การใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียว
ไม่พึ่งพาการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
การติดตั้งรูปแบบนี้ ต้องมีการติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงกลางคืน
สำหรับการติดตั้งรูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมจาก 2 ปัจจัย คือ
ปัจจัยที่ 1 ต้นทุนแบตเตอรี่ราคาสูง เช่น
หากโซลาร์เซลล์มีต้นทุน 200,000 บาท
ค่าแบตเตอรี่อาจสูงถึง 100,000 บาท และ
ปัจจัยที่ 2 คือ การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มีความผันผวนไม่แน่นอน
หากไม่มีแบตเตอรี่และไม่มีการซื้อไฟจากการไฟฟ้า
จะทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟดับได้
—————————————————————————


3.แบบไฮบริด (Hybrid) คือ การใช้ไฟฟ้าจากทั้งจากโซลาร์เซลล์
และการไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อเก็บกระแสไฟฟ้า
จากโซลาร์เซลล์ไว้ใช้ในช่วงกลางคืน
แต่หากไฟฟ้าไม่เพียงพอก็สามารถดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ได้
————————————————————————-
“หากพิจารณาด้านความคุ้มค่า
การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในรูปแบบที่ 1
หรือ On Grid คุ้มทุนไวที่สุด
เนื่องจากไม่ต้องมีต้นทุนเรื่องแบตเตอรี่
จึงทำให้มีระยะเวลาคุ้มทุนไวกว่าแบบอื่น”

สำรวจปัจจัยสำคัญก่อนลงทุนติดตั้ง

ทั้งนี้ รศ.ดร.รองฤทธิ์ แนะนำว่า
ก่อนจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้าน
ควรพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ก่อน
ทั้งพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
หากไม่ใช่ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน
แต่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนเป็นประจำ
ก็อาจไม่คุ้มค่ากับการติดตั้ง

ขณะเดียวกัน พื้นที่หลังคาบ้านก็ต้องเพียงพอ
ต่อการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้วย
โดย 1 กิโลวัตต์ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 7-8 ตารางเมตร
ส่วนตำแหน่งในการติดตั้งก็ต้องหันไปทางรับแดด
ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน พบว่า..


ควรติดตั้งหันไปทางทิศใต้ ทำมุม 15 องศาจากพื้นดิน
จะทำให้โซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้สุงที่สุด
และไม่ควรมีอาคารหรือต้นไม้มาบดบัง

นอกจากนี้ ภายในบ้านควรมีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ
สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการใช้งาน
โดยเฉพาะ Inventer หรือตัวแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรง
ของโซลาร์เซลล์ไปเป็นกระแสสลับให้สามารถใช้งานภายในบ้านได้
ซึ่งตำแหน่งการติดตั้งต้องอยู่ด้านล่างไม่ได้ติดบนหลังคา
และต้องเป็นพื้นที่ไม่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมอีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เช่น
การทำการสับเปลี่ยนระบบเชื่อมต่อของแผงโซลาร์เซลล์
แบบอัตโนมัติเมื่อเกิดการบดบังบนแผง
รวมถึงการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มีความไม่แน่นอน
แปรผันตามสภาพอากาศ ดังนั้น การพยากรณ์ค่ากำลังการผลิต
ของโซลาร์เซลล์ที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการควบคุมระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้งหมดได้.

ที่มา https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php/topic,100948
https://www.google.com/..%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%..

โซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างไร? มีกี่ชนิด? โมโน-โพลี-อะมอร์ฟัส ต่างกันตรงไหน?

3 comments
ageless knees reviews on พฤษภาคม 9, 2023 10:42 am

What are Ageless Knees? Ageless Knees is a knee pain relieving program. Chris Ohocinski, a State-Licensed and Nationally Certified Athletic Trainer, came up with this program.

https://youtu.be/e1S-uyvUhH4

Keep functioning ,fantastic job!

https://youtu.be/ZlNBVA0SWPg

I like this site so much, saved to my bookmarks. “I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.” by Dorothy Parker.

https://youtu.be/3NmV20W_faU