เลี้ยงสัตว์ » กิจการทำเงินอู้ฟุู่”ท่าข้าม23วังแก้ว” นำเข้าปศุสัตว์ โค กระบือ แพะ แกะ จากพม่าเป็นหลัก

กิจการทำเงินอู้ฟุู่”ท่าข้าม23วังแก้ว” นำเข้าปศุสัตว์ โค กระบือ แพะ แกะ จากพม่าเป็นหลัก

9 พฤษภาคม 2023
229   0

กิจการทำเงินอู้ฟุู่”ท่าข้าม23วังแก้ว” นำเข้าปศุสัตว์ โค กระบือ แพะ แกะ จากพม่าเป็นหลัก

——–

https://108kaset.com/2023/05/08/thakham23-wangkaew-import-livestock-goats-sheep-from-burma/
มารู้จัก “ท่าข้าม23วังแก้ว” กิจการนำเข้าปศุสัตว์ วัว ควาย แพะ แกะ จากพม่าเป็นหลัก
#ท่าข้าม23วังแก้ว   #นำเข้าปศุสัตว์  #โค  #กระบือ  #แพะ  #แกะ  #จากพม่า

———-

ท่าข้าม 23 วังแก้ว เมืองคู่ขนานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 

ท่าข้าม 23 วังแก้ว มีชื่ออย่างเป็นทางการ โดย กรมศุลกากร ให้มีชื่อว่า “ ช่องทางขนส่งของ ตามทางอื่นนอกทางอนุมัติ ที่ยี่สิบสาม ”

ได้รับอนุญาตให้ใช้ช่องทางท่าข้าม ในพื้นที่บ้านวังแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เฉพาะการเก็บรักษาสินค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อการ นำเข้า-ส่งออก ไปยังประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา

..โดยมี นายโสฬส จันทร์บุญ บุตรชายของพ่อเลี้ยงคำ จันทร์บุญ เป็นผู้รับใบอนุญาต

ร.ต.ธงชัย มณีศร ท่าข้าม 23 วังแก้ว กล่าวว่า ท่าข้าม 23 วังแก้ว มีอาณาเขตติดกับชายแดนไทย-เมียนมา ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ฝั่งประเทศเมียนมาติดกับเมืองใหม่ชเวโก๊กโก่ อาณาจักรใหม่ของจีน ในประเทศเมียนมา โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นแบ่งเขต ..

ท่าข้าม 23 วังแก้ว ประกอบกิจการนำเข้าปศุสัตว์ โค กระบือ แพะ แกะ เป็นหลัก บริการท่าเรือส่งสินค้า ที่ผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว การนำเข้าปศุสัตว์ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการนำเข้าของกรมศุลกากร และระเบียบการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ อย่างเคร่งครัด ภายใต้ชื่อ สถานกักกันสัตว์บ้านวังแก้ว

วัวเถื่อนพม่าร่วมร้อย ทะลักเอามาแอบกักในคอกบนประเทศไทย เตรียมส่งลงใต้