เกษตร » ปุ๋ย A B คืออะไร?

ปุ๋ย A B คืออะไร?

21 พฤษภาคม 2023
488   0

ปุ๋ย A B คืออะไร?

ปุ๋ยA B หรือ ปุ๋ย Stock A และ ปุ๋ย Stock B นั้น เป็นปุ๋ยที่ไว้ใช้สำหรับปลูกพืช #ไฮโดรโปนิกส์ หรือ พืชไร้ดิน จัดเป็นปุ๋ยเคมีชนิดหนึ่ง ใช้เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชทดแทนแหล่งอาหารหลักที่มาจากดิน

โดยสาเหตุที่จำเป็นต้องแยกปุ๋ยออกเป็น Stock A และ Stock B ก่อนจะนำมาผสมเพื่อใช้งานนั้น เพราะว่า สารเคมีบางตัวเมื่อผสมกันในความเข้มข้นที่สูง เช่น ธาตุแคลเซียมและฟอสเฟต ฯ จะทำให้เกิดตะกอนจนพืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารเหล่านั้นเข้าไปใช้งานได้.. ทำให้ต้องแยกชนิดออกมา

ตัวอย่างปุ๋ย A ประกอบด้วย ..

ตัวอย่างปุ๋ย A ประกอบด้วย ..


การเก็บอย่าให้โดนแสงแดด เพราะสารเคมีอาจเปลี่ยนไป

ความเข้มข้นไม่เท่ากัน ราคาไม่เท่ากัน

ปุ๋ยที่ผสมแล้ว มีอายุประมาณ 4 เดือน

 

cr:Kasetworld
https://idesignorganic.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2ab/
https://www.google.com/..0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2+a+b+8%E0%B8%8..

คลิปรู้ทันปุ๋ย..ธาตุอาหาร 16 ชนิด ที่พืชต้องการ