เงินๆงานๆ-อาชีพ » 10 ประเทศ ที่สำรองทองคำไว้มากที่สุด 10 อันดับ..ไทยอยู่ที่อันดับเท่าไร?

10 ประเทศ ที่สำรองทองคำไว้มากที่สุด 10 อันดับ..ไทยอยู่ที่อันดับเท่าไร?

1 พฤษภาคม 2024
253   0

10 ประเทศ ที่สำรองทองคำไว้มากที่สุด 10 อันดับ..ไทยอยู่ที่อันดับเท่าไร?

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือครองทองคำไว้มากถึง 8,133.50 ตันกันเลยทีเดียว ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลก

อันดับ 2 เยอรมนี ถือครองทองคำไว้อยู่ที่ 3,362.40 ตัน

อันดับ 3  อิตาลี ถือครองทองคำไว้อยู่ที่ 2,451.80 ตัน

อันดับ 4 ฝรั่งเศส ถือครองทองคำไว้อยู่ที่ 2,436.20 ตัน

อันดับ 5 รัสเซีย ถือครองทองคำไว้อยู่ที่ 2,298.50 ตัน

อันดับ 6 จีน ถือครองทองคำไว้อยู่ที่ 1,948.30 ตัน

อันดับ 7 สวิตเซอร์แลนด์ ถือครองทองคำไว้อยู่ที่ 1,040 ตัน

อันดับ 8 ญี่ปุ่น ถือครองทองคำไว้อยู่ที่ 765.20 ตัน

อันดับ 9 อินเดีย ถือครองทองคำไว้อยู่ที่ 686.80 ตัน

อันดับ 10 เนเธอร์แลนด์ ถือครองทองคำไว้อยู่ที่ 612.50 ตัน

และในขณะที่ประเทศไทยของเราอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก ซึ่งถือครองอยู่ในจำนวน 157 ตัน


ทองคำถือเป็นการส่วนสำคัญของเงินทุนสำรองประเทศของธนาคารกลาง และเนื่องจากในหลายๆประเทศยังคงมีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อทองคำกันต่อไป เพราะเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและขยายความเสี่ยงของพอร์ตเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ เพื่อจัดการสภาพคล่อง หรือเพิ่มและลดอัตราผลตอบแทน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับทองคำได้ในระยะยาว
ขอขอบคุณ..
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด เป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก

เว็บไซต์เช็คราคาทองคำวันนี้ และเช็คกราฟประวัติราคาทอง 10 ปีที่ผ่านมา