เรื่องฮิต » การตรวจเช็ครถยนต์ก่อนเดินทางไกล..(1)

การตรวจเช็ครถยนต์ก่อนเดินทางไกล..(1)

8 ตุลาคม 2017
3626   0

https://goo.gl/7KtSHa

 ก่อนเดินทางไกลการตรวจเช็ครถเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้..

ตรวจรถภายนอก
1. ตรวจความดันลมยาง ดอกยาง และรอยฉีกขาด ตรวจดูว่าน๊อตยึดล้อขันแน่นดีไหม
2. รอยรั่วซึม ตรวจดูว่ามีร่องรอยน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค หรือ น้ำรั่วซึมจากใต้ท้องรถ
3. ยางปัดน้ำฝน ทดลองปัดดู หากมีเสียงครูดกับกระจก แสดงว่ายางปัดน้ำฝนเริ่มเสื่อมแล้ว อาจแก้ไขชั่วคราวโดยการผสมแชมภูสระผมลงในถังพักน้ำฉีดกระจก
4. ไฟส่องสว่าง ตรวจดูไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรค ไฟเลี้ยวหรืออื่นๆรวมทั้งระดับไฟหน้าด้วยว่าเป็นปกติไหม

 

ตรวจภายในรถ
1. ยางอะไหล่และแม่แรง ตรวจเช็คลมยาง(อ่านการเติมลมยางที่> https://goo.gl/YVVq3B) และให้แน่ใจว่าแม่แรง,ด้ามขันใช้งานได้ตามปกติ
2. เข็มขัดนิรภัย ตรวจเช็คว่าหัวเข็มขัดสามารถลอ็คได้เรียบร้อย ตัวสายไม่รูดหลวม ไม่กระชับ
3. แตร ให้แน่ใจว่าดังดีเป็นปกติ
4. แผงควบคุมและอุปกรณ์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าทำงานเป็นปกติ
5. เบรก เช็คระยะฟรีขาเบรคอยู่ในค่ากำหนดหรือไม่
6. ฟิวส์สำรองที่เตรียมไว้ต้องมีขนาดค่ากระแสใช้ได้ตามที่กำหนดที่แผงฟิวส์

 

การตรวจใต้ฝากระโปรงหน้า

1. ระดับน้ำหล่อเย็น ควรจะมีอยู่ถึงระดับสูงสุดในถังพักสำรอง

2. หม้อน้ำและท่อยาง ควรดูว่าด้านหน้าหม้อน้ำหมดจดไม่มีเศษวัสดุ หรือใบไม้ติดอยู่ ดูท่อยางว่าไม่มีรอยแตกเปื่อย มีรอยฉีกขาดหรือหลวม

 

3.น้ำมันเครื่อง การตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง อุ่นเครื่องยนต์จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องเช็คระดับน้ำมันเครื่องโดย ใช้ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง

เพื่อให้การตรวจเช็คถูกต้อง รถควรอยู่ในแนวระดับเครื่องยังร้อน และทำการวัดหลังจากดับเครื่อง 2-3 นาทีเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับลงด้านล่างก่อน
ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออก เช็คน้ำมันเครื่องที่ติดกับก้านวัดด้วยผ้า
เสียบก้านวัดน้ำมันเครื่องคืนกลับจุดเดิม
ดึงก้านวัดออกมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องที่ปลายก้านวัด ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่าง ” F ” กับ ” L ” แสดงว่าระดับน้ำมันเครื่องปกติ

ข้อควรระวัง
– หลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้
– ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่ก้านวัดอีกครั้งหลังเติมน้ำมันเครื่องลงไป

4. สายพานขับต่างๆ ต้องไม่มีรอยแตก เลอะน้ำมันหล่อลื่น และความตึงสายพานอยู่ในค่ากำหนด
5.
แบตเตอรี่ และสายไฟ
ตรวจดูและเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับที่กำหนดดูเปลือกแบตเตอรี่ว่ามีร่องรอย
เสียหายหรือไม่ ดูขั้วต่อและสายไฟว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
6. ระดับน้ำมันเบรคและคลัชท์ ตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรคและคลัทช์อยู่ในระดับที่ถูกต้อง
7. ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจดูว่าท่อน้ำมันมีการรั่ว หลุดหรือไม่ โดยเฉพาะรถที่ติดแก็สอันนี้สำคัญมากๆ ต่อความปลอดภัยในการเดินทาง.

อ่านฉบับ PC ได้ที่: www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php