เงินๆงานๆ-อาชีพ » แนะ 10 อาชีพ ไม่ตกงาน ปี2019

แนะ 10 อาชีพ ไม่ตกงาน ปี2019

25 ธันวาคม 2018
131   0

เว็บไซต์ www.salary.com ได้จัดอันดับ 6 อาชีพที่มีอนาคตสดใสเสมอ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแม้ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นพระเอก ประกอบด้วย สาขาการดูแลสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาพลังงานทางเลือก สาขาการสร้างสรรค์คอนเทนท์ สาขาการตลาด และสาขานักวิเคราะห์การเงิน..

นอกจากนี้ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าข้อมูลอาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย 10 อันดับ ได้แก่

1.อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวย ความงาม ทั้งแพทย์ศัลยกรรม แพทย์ผิวหนัง ทันตแพทย์ เภสัชกร พนักงานขายสินค้าด้านความงาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับหญิงและชาย

2. อาชีพเขียนโปรแกรมเมอร์ คิดค้นแอพพลิเคชั่นต่างๆ ตามเทรนด์สังคมโลกเปลี่ยนผ่านจากอะนาล็อกสู่ดิจิตอล สอดคล้องกับไทยที่กำลังก้าวสู่อินดัสทรี 4.0 ที่มีดิจิตอลเป็นส่วนสำคัญ

3.อาชีพดูแลด้านสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่เด็กถึงวัยชรา

4.อาชีพเกี่ยวกับพลังงาน การประหยัดพลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า เด็กเรียนจบวิศวกรรมด้านไฟฟ้าจะมีงานทำแน่นอน

5.อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี เพราะโลกใช้สารเคมีที่มาจากธรรมชาติ พืช

6.อาชีพที่ชำนาญเกี่ยวกับเครื่องกลขั้นสูง

7.อาชีพเกี่ยวกับการใช้ภาษา

8.อาชีพนักกฎหมายธุรกิจ และนักกฎหมายระหว่างประเทศ

9.อาชีพที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักอนุรักษ์จะมีความสำคัญ

10.อาชีพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง อย่าง สัตวแพทย์ ผู้ผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง แฟชั่นสัตว์เลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

 

ที่มา https://108kaset.com/farm/2018/12/25/job-2/