โลกโซเชียล » ขนาดวีดีโอเต็มจอของ Social,Twitter-Facebook-Instagram-YouTube-TikTok

ขนาดวีดีโอเต็มจอของ Social,Twitter-Facebook-Instagram-YouTube-TikTok

25 ตุลาคม 2021
461   0

ขนาดวีดีโอเต็มจอของ Social,Twitter-Facebook-Instagram-YouTube-TikTok

ขนาดของวีดีโอบน Facebook

วีดีโอ cover : ความยาว 20-90 วินาที

ขนาดวีดีโอ cover : 820×312 px

ขนาดวีดีโอและขนาดไฟล์ : 1280×720 px ขนาดไม่เกิน 4 GB

ความกว้างของวีดีโอ : ไม่เกิน 600 px

ความยาวเฉลี่ยวีดีโอ : 1 นาที

ขนาดวีดีโอโฆษณา : 1280×720 px ขนาดไม่เกิน 4 GB

ความยาววีดีโอโฆษณา : ไม่เกิน 240 นาที

ขนาดวีดีโอสตอรี่ : 1080×1920 px


ขนาดของวีดีโอบน Instagram

ขนาดต่ำสุด : 600×315 px / 600×600 px / 600×750 px ขนาดไม่เกิน 4 GB

ความยาววีดีโอ : ไม่เกิน 60 วินาที

ความยาวเฉลี่ยวีดีโอ : 30 นาที

ขนาดวีดีโอสตอรี่ : 1080×1920 px ไม่เกิน 4 GB

ความยาววีดีโอสตอรี่ : ไม่เกิน 15 วินาที

ขนาด IGTV : 1080×1920 px

ความยาว IGTV : ไม่เกิน 10 นาที หรือ 60 นาทีสำหรับบัญชี verified


ขนาดของวีดีโอบน TikTok

ขนาดของวีดีโอที่แนะนำ : 1080×1920 px

ความยาวของวีดีโอ : ไม่เกิน 15 วินาที ขนาดไม่เกิน 287.6 MC (iOS) และ 72 MB (Android)

วีดีโอโฆษณา : 720×1280 px / 640×640 px / 1280×720 px

ความยาววีดีโอโฆษณา : 5-16 วินาที ขนาดไม่เกิน 500 MB


ขนาดของวีดีโอบน YouTube

ขนาดวีดีโอที่แนะนำ : 854×480 px / 1280×720 px / 1920×1080 px / 2560×1440 px

ขนาดที่เล็กที่สุด : 426×240

ขนาดที่ใหญ่ที่สุด : 3840×2160

ความยาววีดีโอสำหรับช่องที่ยังไม่ verified : ไม่เกิน 15 นาที

ความยาววีดีโอสำหรับช่องที่ verified แล้ว : ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

ขนาดไฟล์วีดีโอ : ไม่เกิน 128 GB

ความยาววีดีโอโดยเฉลี่ย : 2 นาที

ขอบคุณ https://www.ensurecommunication.co.th/th/2020/07/29/video-size-social-media-2020-th/

เล่น Tiktok อย่างไร? ให้มีผู้ติดตามมาก