เงินๆงานๆ-อาชีพ » เงินประกันรายได้ชาวนา76,080 ล้านบาท “ธ.ก.ส.”พร้อมโอน9-14 ธันวาคม64

เงินประกันรายได้ชาวนา76,080 ล้านบาท “ธ.ก.ส.”พร้อมโอน9-14 ธันวาคม64

6 ธันวาคม 2021
698   0

เงินประกันรายได้ชาวนา76,080 ล้านบาท “ธ.ก.ส.”พร้อมโอน9-14 ธันวาคม64

ตามที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนานั้น..

..ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร “ธ.ก.ส.” จะได้เร่งรัดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม จำนวน 76,080.95 ล้านบาท วานนี้ (30 พ.ย.) ไร่ละ 1,000 บาท

โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการ “ประกันรายได้เกษตร” ในช่วง 9 – 14 ธ.ค. 64 ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ ..