อิเล็กทรอนิกส์ » MOSFET (มอสเฟต).. (ตอน1)

MOSFET (มอสเฟต).. (ตอน1)

11 เมษายน 2023
1171   0

MOSFET (มอสเฟต).. (1)

มอสเฟตจัดเป็นทรานซิสเตอร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งย่อมาจากคำว่า metal–oxide–semiconductor field-effect transistor..

โดยขาอินพุทหรือขาเกทสร้างจากสารกึ่งตัวนำด้วยโลหะออกไซด์ และใช้สนามไฟฟ้าในการควบคุมสัญญาณไฟฟ้า


MOSFET จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ nMOS และ pMOS
สัญลักษณ์ของ MOSFET ที่เจอบ่อยๆ (ในตารางสีส้มและสีแดง)
ในแถบสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของมอสเฟตแบบดีพลีชั่น( Depletion)
ในแถบสีเเดงเป็นสัญลักษณ์ของมอสเฟตแบบเอนฮานซ์เมนต์ (enhancement)

ที่ขั้วต่อขาเกทของมอสเฟตจะมีฉนวนกั้นกลาง ดังนั้นขาเกทจึงไม่ถูกต่อเข้าโดยตรงกับชิ้นสารกึ่งตัวนำทำให้อินพุทอิมพิเเดนซ์สูงมาก ทำให้เปิด/ปิดกระแสได้เร็วมาก จึงนิยมนำมาใช้งานในวงจรสวิทชิ่งความถี่สูงที่มีการสูญเสียกำลังงานต่ำ..

แสดงสัญญาณเข้า-ออกของมอสเฟต เมื่อให้โวลท์ไบอัสต่างกัน

การวัดมอสเฟทครับ  https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37961.0

ที่มา https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php/topic,37938.msg207544.html#msg207544
https://www.lesics.com/how-does-a-mosfet-work

รู้จักกับระบบอินเวอร์เตอร์ ของเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น (ตอน1)