อิเล็กฯ-ไฟฟ้า » แผ่นโซล่าเซลล์ในรูปแบบกระเบื้องลอนคู่THIN FILM ออกมาแล้ว..

แผ่นโซล่าเซลล์ในรูปแบบกระเบื้องลอนคู่THIN FILM ออกมาแล้ว..

29 กุมภาพันธ์ 2024
304   0

แผ่นโซล่าเซลล์ในรูปแบบกระเบื้องลอนคู่THIN FILM ออกมาแล้ว..

HANTILE SOLAR ROOF TILES: THIN FILM

DIMENSIONS

Model:Three arch surface
Width: 721 (+/- 2) mm
Length: 500 (+/- 1) mm
Thickness: 41 (+/- 1.5)mm(excluding junction box)

STRUCTURE

  • 1st layer: super white curved glass
  • 2nd layer: POE film
  • 3rd Layer: Miasole Flex Cell
  • 4th layer: POE film
  • 5th layer: curved glass

PROPERTIES
Auxiliary materials:protector & EPDM film
Illuminated surface size:(width)703 mm  x(height)415 mm
Square meter content:3.43 pcs/square meter
Single piece power (จ่ายกำลังไฟได้แผ่นละ) :30 Watt
Square meter power (จ่ายกำลังไฟได้ตารางเมตรละ):105 Watt

ปริ้นท์แผงโซลาร์เซลล์จากเครื่องพิมพ์ แผงบางเท่ากระดาษ ต้นทุนต่ำ 300บาท/ต.ร.ม.

cr:https://www.hanergy.eu/hantile-solar-roof-tiles/