เตือนภัย » สงกรานต์2564 ไปจังหวัดไหนบ้างที่ต้องกักตัว 14 วัน!!

สงกรานต์2564 ไปจังหวัดไหนบ้างที่ต้องกักตัว 14 วัน!!

10 เมษายน 2021
330   0

สงกรานต์2564 ไปจังหวัดไหนบ้างที่ต้องกักตัว 14 วัน!!

 


5 จังหวัดที่โควิดระบาดหนัก ต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางเข้าจังหวัดอื่นๆได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • ปทุมธานี
 • นนทบุรี
 • สมุทรปราการ
 • นครปฐม

จังหวัดไหนบ้าง ? ประกาศผู้ที่มาจาก5จังหวัด ต้องกักตัวโควิด

โดยผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดดังกล่าวต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เมื่อเดินทางมาถึง และต้องทำการกักตัวยังที่พักอาศัย 14 วัน ซึ่งจังหวัดที่ขอความร่วมมือ ได้แก่..

 

ภาคเหนือ

 

1. จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด

 • ต้องลงทะเบียนในแอพพลิเคชัน CM Chana
 • ต้องกักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น

 

2. จังหวัดลำปาง

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับ จ.ลำปาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

 • สแกนคิวอาร์โค้ด ‘ลำปางชนะ’ หรือ ‘ไทยชนะ’ เพื่อลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • หลังจากเมื่อเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำปาง ให้แสดงตัวกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าที่ สธ.ใกล้บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง
 • หากไม่มีความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • หากมีความเสี่ยงจำเป็นต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด 14 วัน

ภาคอีสาน

 

1. จังหวัดนครราชสีมา

 • ต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ ภายใน 12 ชั่วโมงนับแต่เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา
 • ไม่ต้องกักตัว แต่ห้ามเดินทางไปยังสถานที่ชุมชน แออัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง ตลาด เป็นต้น
 • หากไม่สามารถกักตัวได้ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ด้วย แรพิด เทสต์ (Rapid Test) มีค่าใช้จ่าย จำนวน 600 บาท
 • ผู้ตรวจที่มาจากพื้นที่สีแดง จะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
 • นำผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงจะสามารถเข้าในพื้นที่ที่ต้องการได้

 

2. จังหวัดสุรินทร์

 • ต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เมื่อเดินทางมาถึง
 • ต้องทำการกักตัวยังที่พักอาศัย 14 วัน

 

นอกจากนี้ ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส กาญจนบุรี ต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เมื่อเดินทางมาถึง

ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการเสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที โดยเน้นย้ำการใช้ Covid Alert เพื่อรายงานตัวอย่างเข้มงวด

 

3. จังหวัดบึงกาฬ

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ความว่า จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ให้อำเภอถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

 

1. ให้อำเภอ เน้นกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกราย หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด (พื้นที่สีแดง) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้กักกันตัวในบ้านพัก ไม่น้อยกว่า 10 วัน

ทั้งนี้ หากมีอาการมีไข้ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไอแห้งๆ และหายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งต่อบุคคลนั้น ไปยังโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์ข้อมูล covid-19 จังหวัดบึงกาฬ ทราบทันที

 

4. จังหวัดบุรีรัมย์ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย. 2564 โดยมีสาระสำคัญที่ท่านต้องทราบและปฏิบัติ ดังนี้

 • ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท)
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการ State Quaratine แล้ว ไม่ต้องกักตัวอีก
 • จังหวัดอื่น ๆ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องไปตรวจ Rapid Test

 

 

5. จังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด โดยมีขั้นตอนคือ

 • เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code
 • ให้กักตัวที่บ้านในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น
 • นอกจากนี้ทางจังหวัดขอนแก่นเปิดสายด่วนโควิดเพื่อรองรับการติดต่อสอบถามจากประชาชน เบอร์ 0979597675  และ 0885527388

ภาคกลาง

 

1. จังหวัดเพชรบูรณ์

 • ต้องกักตัว 14 วัน
 • ส่วนผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท งดรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสีแดง ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2564
 • ขอความร่วมมือชาวเพชรบูรณ์งดเดินทางเข้า และออกจากจังหวัด เว้นมีเหตุจำเป็น

 


ภาคใต้

1. จังหวัดชุมพร

 • สแกน QR Code Save Chumphon
 • ประเมินแล้วเสี่ยง (เดินทางจากพื้นที่ 9 จังหวัด, มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการเสี่ยง) ต้องกักตัว 14 วัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย
 • ประเมินแล้วไม่เสี่ยง สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้แจ้งหน่วยรับบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ทันที
 • ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล และมาตรการครัวเรือนอย่างเคร่งครัด

 

 

2. จังหวัดตรัง

 • รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประจำท่าอากาศยานตรัง
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ
 • สแกนคิวอาร์โค้ด Trang Healthy passport
 • ทำการกักตัวที่บ้านหรือ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน (ยกเว้นผู้โดยสารมีผลตรวจโควิด-19 ที่ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

 

 

3. จังหวัดสงขลา