รถไฟฟ้า » มาเช็กกันได้เลย รถไฟฟ้าระยะ2 ทั้ง33เส้นทางใหม่ ผ่านแถวไหนบ้าง?

มาเช็กกันได้เลย รถไฟฟ้าระยะ2 ทั้ง33เส้นทางใหม่ ผ่านแถวไหนบ้าง?

27 กรกฎาคม 2023
311   0

มาเช็กกันได้เลย รถไฟฟ้าระยะ2 ทั้ง33เส้นทางใหม่ ผ่านแถวไหนบ้าง?

Electric train phase 2, all 33 new routes Which line do you pass

ที่มา https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=101058


 

ขอขอบคุณผู้แนะนำต้นเรื่อง คุณ eskimo_bkk-LSV team♥ แห่ง www.ubmthai.com

คลิป…รู้ยังเสียง Next station …ของรถไฟฟ้า BTS เป็นเสียง“รัดเกล้า”?