อิเล็กฯ-ไฟฟ้า » นักวิทยาศาสตร์คิดวิธีรีไซเคิลลิเธียมแบตเตอรี่ได้แล้ว ขจัดกากสารเคมีได้ถึง 98%

นักวิทยาศาสตร์คิดวิธีรีไซเคิลลิเธียมแบตเตอรี่ได้แล้ว ขจัดกากสารเคมีได้ถึง 98%

26 ตุลาคม 2023
98   0

นักวิทยาศาสตร์คิดวิธีรีไซเคิลลิเธียมแบตเตอรี่ได้แล้ว ขจัดกากสารเคมีได้ถึง 98%

Scientists have found a way to recycle lithium batteries
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีชาลเมอร์ส (Chalmers University of Technology) ประเทศสวีเดน คิดเทคนิคเพื่อรีไซเคิลโลหะมีค่าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยวิธีการโลหวิทยาการละลาย (Hydrometallurgy) เทคนิคใหม่นี้ช่วยให้สามารถนำอะลูมิเนียมจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 100% และลิเทียม 98% ในขณะเดียวกันก็ลดการสูญเสียนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสด้วย..
ทั้งนี้กระบวนการนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีราคาแพงหรือเป็นอันตราย เพราะนักวิจัยใช้กรดออกซาลิก (Oxalic Acid) ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ที่พบได้ในพืช เช่น ผักโขม จากนั้นนักวิจัยได้ปรับแต่งกระบวนรีไซเคิลทั้งการปรับอุณหภูมิ ความเข้มข้นของกรด และระยะเวลาระหว่างกระบวนการ
ทั้งนี้ในกระบวนการโลหวิทยาการละลายแบบดั้งเดิมนั้น โลหะทั้งหมดในเซลล์แบตเตอรี่ไฟฟ้าจะถูกละลายในกรดอนินทรีย์ อะลูมิเนียมหรือทองแดงจะถูกละลายทิ้งไปเลย แล้วแยกเอาโลหะอย่างโคบอลต์ นิกเกิล แมงกานีส และลิเทียมออกมา อย่างไรก็ตาม โลหะดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์อีกหลายขั้นตอน เนื่องจากยังหลงเหลือเศษของอะลูมิเนียมและทองแดงอยู่ ซึ่งส่งผลทำให้ปริมาณของลิเทียมลดลงไปด้วย
แต่ด้วยวิธีการใหม่นี้ จะเรียงลำดับการดำเนินการใหม่ โดยนักวิจัยจะละลายลิเทียมและอะลูมิเนียมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ก่อน ขั้นตอนก็คือนักวิจัยจะนำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามาบดเป็นผงสีดำแล้วใส่ไว้ในตู้ดูดควัน จากนั้นนำผงสีดำนี้ไปแช่ในกรดออกซาลิก อะลูมิเนียมและลิเทียมจะละลายในกรดออกซาลิก ในขณะที่โลหะอื่น ๆ จะเหลือเป็นของแข็ง ซึ่งหนึ่งในทีมวิจัยก็บอกว่า โลหะแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอยู่แล้ว จึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะแยกมันออกจากกันได้
สำหรับลิเทียม ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำมาทำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพื่อใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีบทบาทอย่างมากในโลกปัจจุบัน ดังนั้นหากสามารถรีไซเคิลลิเทียมกลับมาใช้ใหม่ได้ มันก็จะมีประโยชน์ทั้งในเรื่องลดต้นทุน และส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรอีกด้วย.